Setur Marinaları

Logosu NY Chermayeff & Geismar & Haviv stüdyosu ile işbirliği yaptığımız dönemde tasarlanan SeturMarinas için kurum kimliği rehberi hazırlayacağız. Son yıllardaki gelişimine paralel olarak kurum için bir kimlik rehberi ihtiyacı doğmuştu. Çalışmalara başladık.